Compleet communicatietraject voor Versis

Op 1 januari 2017 namen de regiogemeenten in Gelderland de verantwoordelijkheid voor het vervoer van Regiotaxi Gelderland over van Provincie Gelderland. Elke regio heeft sindsdien dus haar eigen vervoersysteem. In het rivierengebied rijdt Versis. De opdrachtgever van Versis – Regio Rivierenland – nam ons in de arm voor het complete communicatietraject.

Naam en logo

Om tot een naam met bijbehorende identiteit en logo te komen, hielden we brainstormsessies met de ambtenaren van de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland die zich bezighouden met het onderwerp ‘vervoer’. Op basis hiervan deden wij voorstellen voor een naam en dit werd Versis; kort, krachtig, een samentrekking van het woord  ‘vervoersysteem’ zoals je het uitspreekt en makkelijk te onthouden.

Versis_pay_off

Het logo dat we ontwikkelden, bestaat uit diverse geometrische vormen/pijlpunten in verschillende richtingen; je kunt alle kanten op. De kleuren zijn verkeerskleuren en met opzet zeer opvallend. Je moet als reiziger immers je taxibusje direct herkennen. Het blauw staat voor de rivieren (Rivierenland). Het beeldmerk geeft ook een overschrijding van grenzen aan. Je reist niet alleen binnen je eigen gemeente, maar ook daarbuiten. Met Versis ben je vrij!

Pallets met briefpapier

Heldere uitleg en herkenbaar, lezersvriendelijk voorlichtingsmateriaal; daarmee is de reiziger geholpen. Wij maakten Versis-specifieke foto’s met echte reizigers en de vervoerder. Wij maakten de website en het informatiepakket (brief, brochure, flyer Reizigerspanel, vervoersreglement) dat de huidige reizigers vroegtijdig ontvingen. Pallets met briefpapier en enveloppen in diverse maten werden afgeleverd en het mailinghuis had de handen vol aan de verzending van alle informatie aan de reizigers. En omdat de communicatie met de reizigers natuurlijk niet ophield na de introductie van Versis, zorgen wij ook na 1 januari voor duidelijke nieuwsbrieven en middelen.

Communicatie met reizigers en interne organisatie

Om de overgang van Regiotaxi Gelderland naar Versis voor de reiziger tijdig aan te kondigen en zo  soepel mogelijk te laten verlopen, ontwikkelden we diverse middelen. Al vroegtijdig lanceerden we de website www.versis.nl met informatie over de verandering en een mogelijkheid om contact op te nemen met vragen. We werkten mee aan brieven die vanuit de gemeenten naar de reizigers werden gestuurd en schreven een artikel voor de huidige Regiotaxi-nieuwsbrief voor de huidige gebruikers van dit aanvullend regiovervoer in Rivierenland. In de Gelderlander vertelden de projectleider en de verantwoordelijke wethouder over Versis. De interne organisatie (gemeenten en raadsleden) hielden we op de hoogte tijdens bijeenkomsten en in de nieuwsbrief van Regio Rivierenland.

Versis website
Bekijk de website

Versis rijdt succesvol door Rivierenland. Wij wensen de passagiers veel reisplezier en –vrijheid!