Campagne Regionaal Stimuleringsfonds FruitDelta Rivierenland

Na vijf succesvolle jaren kreeg het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland een opvolger in de vorm van het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Mede dankzij het RIF kwamen er meer dan honderd regionale initiatieven van de grond. Een prachtige oogst. De ervaringen daarmee en de inzichten van de Economic Board van het RIF leidden tot de evolutie van het fonds naar het RSF. Hierbij ligt nóg meer de nadruk op het innovatieve karakter van ideeën die mede met een bijdrage uit het fonds kunnen worden uitgevoerd.

Bij de introductie van het RSF hoort natuurlijk een nieuwe campagne. En net als de vorige voor het RIF vertrouwde FruitDelta Rivierenland de ontwikkeling en inzet daarvan weer aan ons toe. Met ons concept en de uitwerking daarvan ligt de nadruk op de stopkracht (opvallen). Om deze kleuren kun je moeilijk heen. De teksten refereren aan de resultaten van het ontplooien van een innovatief idee met een bijdrage uit het RSF.

RSf FruitDelta Rivierenland_oranje
RSF FuitDelta Rivierenland_paars
Financiële bijdrage voor vernieuwende initiatieven

De campagne richt zich op bedrijven, startups en burgerinitiatieven. Het fonds werd – net als de vorige campagne – weer onder de aandacht gebracht in diverse (online) media. En uiteraard via de netwerken van FruitDelta Rivierenland en tijdens goedbezochte inloopavonden.

Mensen met een goed, vernieuwend idee voor (sociale) ontwikkelingen, technieken en producten die nog niet zijn gerealiseerd in Rivierenland kunnen tweemaal per jaar aankloppen voor een bijdrage uit het RSF. De eerste ronde sloot in december en leverde al een veelbelovende ‘vangst’ op.

Logo Regionaal Stimuleringsfonds

Zoals u al ziet in de campagnebeelden; het RSF heeft ook een logo. Dat ontwikkelden wij ook. De kijker herkent er een boom in met veel vruchten (gekleurde stippen). De bodem waarin hij staat heeft het contour van de regio Rivierenland met de kernen (grijze punten) van de acht gemeenten en de rivier de Waal. De bodem is vruchtbaar; dat symboliseren de stippen in de drie kleuren van de economische speerpunten die de regio versterken. Gevoed door de vruchtbare grond, de samenwerking en de financiële injectie worden de ideeën (vruchten) rijp.