Communicatieadviseur Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. 

LogoRegioDeal_klein
Kansrijk en krachtig, maar ook kwetsbaar 

Onze opdrachtgever FruitDelta Rivierenland is een kansrijke, krachtige regio, maar ook een kwetsbare. Verdroging, een hoog energieverbruik en een sociale cohesie die onder druk staat, zijn enkele problemen die de brede welvaart van de Rivierenlanders bedreigen. Overheid, ondernemers, overheid/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners hebben de handen ineengeslagen om de kwetsbaarheden het hoofd te kunnen bieden. Maar daarvoor hebben zij ook de hulp van de Provincie en het Rijk nodig.

€ 15 miljoen voor realiseren projecten

Na een intensief aanvraagtraject zijn de handtekeningen gezet onder de deal met het Rijk. Deze houdt 7,5 miljoen euro aan extra financiering vanuit het Rijk in (in totaal 15 miljoen euro) voor projecten waarmee de uitdagingen worden opgepakt. Maar de deal betekent ook toegang tot netwerken bij de Provincie en het Rijk die ook weer kunnen bijdragen aan het versnellen van de realisatie van de regionale doelstellingen. Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen die waardevol zijn bij concrete projecten die in de regio worden gerealiseerd.

Communicatieadviseur Programmateam

Marlous maakt als communicatieadviseur deel uit van het Programmateam Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Zij adviseert over het communicatietraject, schrijft plannen, ondersteunt bestuurders en de kwartiermaker en zorgt voor de berichtgeving rondom de deal. Daarnaast onderhoudt zij contacten met het landelijke overheidsnetwerk (ministeries) en zorgt zij ervoor dat samenwerkingspartners, college- en raadsleden, projectindieners en overige stakeholders aangesloten blijven bij de laatste ontwikkelingen. Dat gebeurt door middel van de website, nieuwsbrieven, webinars, persberichten, social media, informatienotities, filmpjes, het organiseren van kleinschalige (coronaproof) bijeenkomsten en meer.

Hierbij steekt Marlous natuurlijk zelf de handen uit de mouwen. Denk daarbij aan presentaties maken, teksten schrijven, website bijhouden, nieuwsbrieven en notities opstellen, filmpjes opnemen, fotografie en de organisatie (online) bijeenkomsten. David draagt hieraan uiteraard bij met zijn denk- en ontwerpwerk over en voor de diverse middelen.

Regio Deal_FruitDelta Rivierenland
Proces projectkeuze Regio Deal
Lobbytraject

Het verkrijgen van een Regio Deal was een intensief traject, waarbij lobby een belangrijke rol speelde. Ontmoetingen in Den Haag, met provinciale en landelijke bestuurders en (potentieel) regionale partners gaven hieraan onder meer invulling. Het was een mooi proces en dankzij de inspanningen van de samenwerkende partijen is de regio echt op de kaart gezet. Dit is zeer waardevol, want de Regio Deal is geen eind- maar een startpunt voor verdere ontwikkeling. En dat alles voor dat ene, allesoverstijgende doel: de maatschappelijke welvaart van alle Rivierenlanders verbeteren. Het is prachtig om bij elke stap op weg daar naartoe betrokken te zijn!

PHOTO-2019-12-12-08-36-34-6

Nieuwspoort, Den Haag

Gerdo-van-Grootheest-en-Jean-Paul-Kroese
Christianne van der Wal